Zadzwoń575 100 571
Napisz do nasZadaj pytanie ›

Stypendyści Erasmus+ nie zapłacą podatku


Minister finansów podpisał rozporządzenie, dzięki któremu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. od stypendiów przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+ nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Minister finansów podpisał rozporządzenie, dzięki któremu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. od stypendiów przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+ nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie zwróciła się w styczniu 2015 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, a w czerwcu tego roku także minister edukacji narodowej. Do tej pory przyznawane w programie stypendia musiały być uzgadniane z wysokością diet ustalaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli kwota stypendium była wyższa niż przewidziana wysokość diety, nadwyżka podlegała opodatkowaniu.

Minister finansów uznał, że potrzeba niwelowania barier stanowiących przeszkodę w umiędzynarodowieniu polskich uczelni i szkół oraz placówek oświatowych, uprawnionych do składania wniosków w programie Erasmus+, oraz stwarzanie warunków do wzrostu mobilności uczestników Erasmus+, stanowi ważny interes publiczny, o którym mowa w Ordynacji podatkowej, uzasadniający wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.Minister finansów podpisał rozporządzenie, dzięki któremu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. od stypendiów przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+ nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie zwróciła się w styczniu 2015 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, a w czerwcu tego roku także minister edukacji narodowej. Do tej pory przyznawane w programie stypendia musiały być uzgadniane z wysokością diet ustalaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli kwota stypendium była wyższa niż przewidziana wysokość diety, nadwyżka podlegała opodatkowaniu.

Minister finansów uznał, że potrzeba niwelowania barier stanowiących przeszkodę w umiędzynarodowieniu polskich uczelni i szkół oraz placówek oświatowych, uprawnionych do składania wniosków w programie Erasmus+, oraz stwarzanie warunków do wzrostu mobilności uczestników Erasmus+, stanowi ważny interes publiczny, o którym Minister finansów podpisał rozporządzenie, dzięki któremu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. od stypendiów przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników uczelni w ramach programu Erasmus+ nie będzie pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie zwróciła się w styczniu 2015 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, a w czerwcu tego roku także minister edukacji narodowej. Do tej pory przyznawane w programie stypendia musiały być uzgadniane z wysokością diet ustalaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli kwota stypendium była wyższa niż przewidziana wysokość diety, nadwyżka podlegała opodatkowaniu.

Minister finansów uznał, że potrzeba niwelowania barier stanowiących przeszkodę w umiędzynarodowieniu polskich uczelni i szkół oraz placówek oświatowych, uprawnionych do składania wniosków w programie Erasmus+, oraz stwarzanie warunków do wzrostu mobilności uczestników Erasmus+, stanowi ważny interes publiczny, o którym mowa w Ordynacji podatkowej, uzasadniający wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.mowa w Ordynacji podatkowej, uzasadniający wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.


zobacz listę